PCTuning
http://pctforum.tyden.cz/

Nebezpečné PC zdroje
http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=109&t=130592
Stránka 1 z 1

Autor:  Stano K. [ po 6. říjen 2008, 13:08 ]
Předmět:  Nebezpečné PC zdroje

Na Slovensku označili 8 PC zdrojů za nebezpečné

cdr.cz napsal:
Slovenská obchodní inspekce před pár měsíci provedla testování počítačových zdrojů, které se na tamním trhu vyskytují a celkem osm jich označila za nebezpečné. Dostali jsme svolení k přetištění textu a protože je dost pravděpodobné, že se tyto zdroje mohou objevovat i u nás, měli byste zbystřit pozornost. Máte-li tedy zdroj se značkou Allied, COLORsit, Eurocase, Mercury, Trust nebo nějaký noname, určitě se pojďte podívat, zda ho mezi nimi nenajdete.

Slovenská obchodná inšpekcia odobrala na overenie podozrenia z nebezpečnosti 21 druhov napájacích zdrojov do počítačov. Na základe overenia výrobkov vykonanými skúškami a následnej kvalifikácie SOI oznamuje, že 18 druhov výrobkov nevyhovelo technickým požiadavkám, všetky s označením „CE“.

Z toho 8 druhov výrobkov je nebezpečných a predstavujú pre spotrebiteľa závažné riziko ohrozenia zdravia. 7 druhov nebezpečných výrobkov bolo neznámeho pôvodu a 1 druh nebezpečného výrobku bol pôvodom z Číny.

Nezhodných druhov výrobkov bolo spolu 9 (príčiny nezhodnosti: použitie nevhodných súčastí, nie je odolný voči nízkofrekvenčným a vysokofrekvenčným javom, nemá potrebnú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu), z toho 6 druhov výrobkov bolo neznámeho pôvodu a 3 druhy výrobkov boli pôvodom z Číny.

V plnení informačných povinností nevyhovel 1 druh výrobku.

Dôvody závažného rizika úrazu elektrickým prúdom v nebezpečných výrobkoch sú:

* konštrukcia transformátora, vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty nevyhovujú pre bezpečné oddelenie primárneho vinutia od sekundárneho,
* kondenzátory v primárnych obvodoch premosťujúce základnú izoláciu nie sú aspoň typu Y2,
* kondenzátory v primárnych obvodoch premosťujúce dvojitú izoláciu nie sú aspoň typu Y1,
* hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom vyvolané akumulovaným nábojom v kondenzátore pri odpojení výrobku od siete,
* sieťové a sekundárne vodiče nie sú dostatočne uchytené, dĺžka vodičov umožňuje preklenutie dvojitej izolácie pri uvoľnení vodiča a tým možnosť prítomnosti sieťového napätia na výstupných konektoroch,
* výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti medzi primárnou a sekundárnou stranou pre dvojitú izoláciu,
* prívodka je z materiálu, ktorý nie je odolný proti nadmernému teplu.

Kontrolované osoby sa dobrovoľne na podnet SOI zaviazali, že nebudú predávať uvedené výrobky. Súčasne im bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobkov spotrebiteľom a stiahnuť ich z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si takéto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.

Napájací zdroj 400 W Mercury, model MKP-4400

Počas skúšania bolo zistené, že hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom vyvolané akumulovaným nábojom v kondenzátore pri odpojení výrobku od elektrickej siete. Konštrukcia, vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty transformátora nevyhovujú pre bezpečné oddelenie primárneho vinutia od sekundárneho. Výrobok nevyhovel skúške napätím medzi výstupným konektorom a sieťovým pripojením pre dvojitú izoláciu.

Na podnet SOI kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedený výrobok. Súčasne jej bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobku spotrebiteľom a stiahnuť ho z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.


Mercury 400W
Počas skúšania bolo zistené, že hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom vyvolané akumulovaným nábojom v kondenzátore pri odpojení výrobku od elektrickej siete. Konštrukcia, vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty transformátora nevyhovujú pre bezpečné oddelenie primárneho vinutia od sekundárneho. Výrobok nevyhovel skúške napätím medzi výstupným konektorom a sieťovým pripojením pre dvojitú izoláciu.

Na podnet SOI kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedený výrobok. Súčasne jej bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobku spotrebiteľom a stiahnuť ho z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.


EUROCASE ATX-350 JSP
Konštrukcia transformátora nevyhovuje pre bezpečné oddelenie primárneho vinutia od sekundárneho. Výrobok nevyhovel skúške napätím medzi primárnou a sekundárnou stranou pre dvojitú izoláciu.

Na podnet SOI kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedený výrobok. Súčasne jej bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobku spotrebiteľom a stiahnuť ho z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.


Eurocase ATX-450 JSP
Konštrukcia, vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty transformátora nevyhovujú pre bezpečné oddelenie primárneho vinutia od sekundárneho. Hodnoty rozstupov povrchových ciest a vzdušných vzdialeností na doske s plošnými spojmi sú menšie ako dovolené. Výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti medzi výstupom a sieťovými kolíkmi pre dvojitú izoláciu.

Na podnet SOI kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedený výrobok. Súčasne jej bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobku spotrebiteľom a stiahnuť ho z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.


ATX-350W P4
V transformátore nevyhovujú vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty medzi jednotlivými vinutiami. Výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti medzi primárnou a sekundárnou stranou pre dvojitú izoláciu.

Na podnet SOI kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedený výrobok. Súčasne jej bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobku spotrebiteľom a stiahnuť ho z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.


TRUST 370W
Konštrukcia, vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty transformátora nevyhovujú pre bezpečné oddelenie primárneho vinutia od sekundárneho. Výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti medzi krytom a sieťovými kolíkmi pre základnú izoláciu.

Na podnet SOI kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedený výrobok. Súčasne jej bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobku spotrebiteľom a stiahnuť ho z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.


Allied AL-8400BTX
Konštrukcia transformátora nevyhovuje pre bezpečné oddelenie primárneho vinutia od sekundárneho. Výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti medzi primárnou a sekundárnou stranou pre dvojitú izoláciu.

Na podnet SOI kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedený výrobok. Súčasne jej bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobku spotrebiteľom a stiahnuť ho z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.


Allied AL-8360BTX
Konštrukcia transformátora, vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty v transformátore nevyhovujú pre bezpečné oddelenie primárneho vinutia od sekundárneho. Výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti medzi primárnou a sekundárnou stranou pre dvojitú izoláciu a medzi sieťou a kostrou pre základnú izoláciu.

Na podnet SOI kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedený výrobok. Súčasne jej bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobku spotrebiteľom a stiahnuť ho z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.


COLORsit 550W

Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom vyvolané akumulovaným nábojom v kondenzátore pri odpojení výrobku od elektrickej siete.

Na podnet SOI kontrolovaná osoba prijala dobrovoľné opatrenia v tom zmysle, že nebude predávať uvedený výrobok. Súčasne jej bol uložený záväzný pokyn oznámiť nebezpečnosť výrobku spotrebiteľom a stiahnuť ho z obehu. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku právo na vrátenie kúpnej ceny.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.


Zdroj: www.cdr.cz

Stránka 1 z 1 Čas je uváděn v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/