PCTuning
http://pctforum.tyden.cz/

Samovoľné spúšťanie cmd.exe
http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=54&t=164847
Stránka 1 z 1

Autor:  RiCK [ pá 17. prosinec 2010, 04:22 ]
Předmět:  Samovoľné spúšťanie cmd.exe

Zdravím, v posledným 3-5 dňoch som zacítil celkom veľký pokles rýchlosti PC (hlavne v hrách, kde mi FPS šlo zo 150 na 23 ...). Mrknem sa do procesov a ejha - 9x spustených cmd.exe. Nič som na PC nerobil ale zaťaženie procesora bolo takmer 100%, killnem všetkých 9 cmd.exe a ejha, zaťaženie bolo už len 2%.
Fajn, vyriešené. Problém je ale v tom, že tie cmd.exe sa mi spúšťajú automaticky ! Večer killnem všetky cmd.exe, ráno mám zas 3. Prídem zo školy, 6-8 ...
cmd.exe som preskenoval s Nod32, žiadný vírus ...

Čo to spúšťa a prečo mi to zaťažuje CPU na 100% ?


Díky.


//jan.svoboda - Přesun z MS OS.

Autor:  killerek [ pá 17. prosinec 2010, 11:15 ]
Předmět:  Re: Samovoľné spúšťanie cmd.exe

Zkus nejaky sken na spyware. Projdi si procesy po spusteni.

Autor:  RiCK [ pá 17. prosinec 2010, 15:23 ]
Předmět:  Re: Samovoľné spúšťanie cmd.exe

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 15:22:32, on 17. 12. 2010
Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe
F:\HW Tests\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe
F:\HW Tests\MSI Afterburner\Bundle\OSDServer\RTSS.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
C:\Program Files (x86)\Opera 11.00 alpha\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera 11.00 alpha\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera 11.00 alpha\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera 11.00 alpha\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Program Files (x86)\Opera 11.00 alpha\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera 11.00 alpha\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera 11.00 alpha\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
C:\Program Files (x86)\Opera 11.00 alpha\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera 11.00 alpha\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera 11.00 alpha\opera.exe
C:\Program Files (x86)\Opera 11.00 alpha\opera.exe
C:\Users\RiCK\Desktop\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [MSIAfterburner] "F:\HW Tests\MSI Afterburner\MSIAfterburnerWrapper.exe" /s
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files (x86)\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon
O4 - HKCU\..\Run: [EPSON SX210 Series] C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_IATIFDE.EXE /FU "C:\Windows\TEMP\E_S6818.tmp" /EF "HKCU"
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MIF5BA~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: lz64sqz - lz64sqz.dll (file missing)
O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\SysWow64\DreamScene.dll
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: AMService - Unknown owner - C:\Windows\TEMP\brkt.tmp\setup.exe
O23 - Service: AODService - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\AMD\OverDrive\AODAssist.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe
O23 - Service: EPSON V5 Service4(01) (EPSON_EB_RPCV4_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40STB.EXE
O23 - Service: EPSON V3 Service4(01) (EPSON_PM_RPCV4_01) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\ProgramData\EPSON\EPW!3 SSRP\E_S40RPB.EXE
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Sony Ericsson OMSI download service (OMSI download service) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2011\TuneUpUtilitiesService64.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 9122 bytes

Autor:  jan.svoboda [ pá 17. prosinec 2010, 17:37 ]
Předmět:  Re: Samovoľné spúšťanie cmd.exe

Ahoj, tohle opravdu vypadá na havěť, takže sem ještě prosím dej log z ComboFixu dle návodu v mém podpisu.

Autor:  RiCK [ pá 17. prosinec 2010, 20:19 ]
Předmět:  Re: Samovoľné spúšťanie cmd.exe

Ech, asi uz nedam. HDD tusim umrelo. Po zaipojeni do PC, pocitac sa ani nezapne, vobec nereaguje na zapinacie tlacitko ....
Momentalne bezim na Live CD ...

Samozrejme, HDD som skusal aj v inom PC so 120GB. szstemovzm diskom, kde mi moj 500GB. disk ani nezobrazoval medzi zariadeniami, z ktorych sa da bootovat ... AK som nabootoval na 120GB., 500GB. sa mi v systeme dakedy zobrazil, potom zas nie, particiu s WIndowsom sa mi ale podarilo zformatovat, takze vidim to uz len na vadne HDD. Kazdopadne, zajtra skocim do miestneho kamenaku, ci nemaju 1TB. disk, ked nie tak objednavam a pevne dufam, ze mi do Vianoc pride {maju vo zvyku dodavat tovar vacsinou do 1-2 dni}, takze asi tolko k tomu ...

Stránka 1 z 1 Čas je uváděn v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/